תהליך העבודה במשרדנו סדור ומאורגן. החל מלמידה והבנה אתכם דרך לימוד הסביבה, לימוד דף המידע למתכנן, וירידה לפרטי צרכי הלקוח בכל הרמות: פרקטית, עכשווית ועתידית. אנו מבררים, ביחד אתכם מסגרת תקציב העומד לרשות הפרויקט, את המגבלות ואת הדגשים. אנו מאפיינים יחדיו את הפרוגראמה התכנונית והעיצובית  מהרשימה הטכנית-פרקטית עד לגיבוש הקו העיצובי, קרי,רוח, חזון והנשמה של הבית. מגדירים אבני דרך לעבודה ולוחות זמנים.

התהליך מתחיל בסדרת סקיצות: תכניות ורעיונות, שבו נפגוש אתכם ונציג לכם את המיטב שברעיונות. בתהליך זה נגבש, יחד אתכם את היסוד ליתר שלבי העשייה. התהליך אורך כמה שבועות והוא תלוי כל לקוח ומרחב הזמן הנדרש ללקוח ולמימדי הפרוייקט. אחרי שגיבשנו את הפרויקט נגיע לשלב ההדמיה אשר יסגור לנו את שלב הסקיצות.

מכאן, לפי אופי הפרויקט נמשיך לששת השלבים הבאים בהובלתנו:

* וועדה מקומית/רישוי (למי מהפרויקטים הנדרשים).

*ליווי לבחירות לרכישות הנדרשות לפרויקט.

*תכניות לתיאום תכנון עם יועצים ומערכות. תכניות למכרז קבלנים.

*תכניות עבודה לביצוע.

*שלב הליווי, פגישות והפיקוח באתר הבניה ואצל הספקים השונים.

הצלחת הפרויקט נמדדת בשותפות ובאמון שאנו חותרים ליצור מראשית היווצרות הפרויקט. אנו נעבור, יחד אתכם, את המון צמתי החלטות ונפגוש הרבה בעלי מקצוע הנדרשים לפרויקט. בכל פרויקט, קטן כגדול, מושקעות שעות רבות של חשיבה ותכנון וזאת על מנת להוציא תחת ידינו עבודה מיטבית ואיכותית מותאמת ללקוח.

THE PROCESS